CANVIS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA I DE LA JOVENTUT


1)    Canvis en la nostra societat que influeixen en les famílies i els joves

·         La globalització econòmica, política i cultural
·         El traspàs del benestar econòmic material (consumisme, estat del benestar), a la crisi, i manca d’alternatives al sistema capitalista
·         La transició de la dictadura a una societat democràtica, que descobreix les imperfeccions de la mateixa i es desafecta
·         Pas d’un centralisme a unes autonomies sense sortida
·         Venim d’un monopolisme cultural, religiós, ètic i anem a una societat pluralista (en la ètica, les filosofies de la vida, les religions i “para religions”, bricolage religiós...)
·         Estem també transitant d’uns mitjans precaris a les noves tecnologies, xarxes socials, i grans medis de comunicació de gran influència en la informació, pensament, ciència, comportaments...
·         Venim d’un model cultural amb una valors tradicionals (família, autoritat, obediència, submissió, tradició...) i ens hem anat consolidant en un model cultural liberal modern on premia la llibertat individual, la raó científica i pragmàtica, el progrés, el pluralisme la tolerància, l’experiència personal, l’estètica, el plaer...


2)    Canvis en la família

·         Tipus de canvis:
·         En la seva construcció
·         El tipus d´aparellament:
·         En la seva mida  o magnitud
·         En la composició familiar
·         En la seva estructura
·         En el tipus de contracte
·         En les seves funcions
·         En la forma d´educar els fills,
·         En el tipus de fills:
·         En la seva evolució:
·         En la nova distribució del temps entre la dona i l’home i en el paper de la dona,
·         En el tipus de família:
·         En el tipus de persones que la formen
·         Les possibilitats de contracepció i de decidir el quan i quants dels naixements
·         En les relacions exteriors a la família

·         Dificultats i debilitats
o   Molta diversitat de tipus de família
o   Com educar? Com vincular a la societat? Com posar límits?
o   La família segueix essent un puntal de la societat?
o   Té molts competidors socialitzadors i que volen ser puntals.

·         Fortaleses
o   La institució i el grup familiar és fort
o   Afronta bé els canvis
o   De moment no hi ha alternativa per la reproducció, cria, educació...
o   Influeix molt en la psicologia i educació de les persones.
o   Es el lloc de base, on s’aprèn a viure, a relacionar-se, a estimar, a conèixer i depèn de com sigui anirà bé o malament.

·         Noves Oportunitats : la família com a lloc on
o   dialogar, debatre...la influència dels altres agents...
o   relacionar-se de forma  intergeneracional
o   relacionar-se amb altres famílies
o   relacionar-se amb altres realitats humanes i socials...


3)    Canvis en la joventut

·         Introducció
o   Entre els joves hi ha de tot
o   Imatge ambivalent del jove: prestigiat, valorat (tothom vol ser jove, volem tenir joves al costat...) i a  la vegada és el que no compleix, irresponsable, “gamberret”, toxicòman...i no els volem a prop, no els aguantem, o no els deixem actuar, ser en els nostres entitats...
o   Moltes de els actituds dels joves d’avui són semblants a les dels joves de sempre: s’estan fent biològicament, psicològica i espiritual.
o   Imiten en general als adults i no són tant diferents de nosaltres, els adults
o   Hi hagut una ruptura cultural que els fa semblar i en moltes coses, ser diferents.
o   Són d’aquest món  i prenen l’escala de valors de la cultura dominant en general segregada per les xarxes, internet, televisió...
o   Hi ha joves més crítics, que actuen, i volen transformar la realitat
o   La societat necessita de la seves capacitats innovadores, àgils, de facilitat per l’acceleració dels canvis (sobre tot tecnològics, i dels mitjans de comunicació)
o   Es pot veure com les grans temptacions del diner, el poder i el prestigi, en els joves són ateses satisfetes, relacionades amb les grans necessitats materials, i les més profundes humanament com són les necessitats de: identitat,  comunicació i afecte, grup de pertinença, acció i projecte, pels grans poders econòmics, polítics i culturals del nostre món, per així respondre de forma manipulada a les aspiracions dels joves i de tothom.

·         Valors que els pesen
o   Individu
o   Llibertat personal
o   Consum
o   Noves tecnologies
o   Raó pragmàtica
o   Experiència personal
o   Estètica
o   Recerca
o   Esport, cos...
o   El progrés.
o   La història i la relativització.
o   El Pluralisme.

·         Dificultats i debilitats
o   Dissocialitat: insuficient vinculació a la societat ambiental i concreta.
o   Fragmentació de la vida
o   Presentisme-No passat-no futur.
o   Individualisme
o   Poc esperit crític
o   Benestar (segons capes socials): comoditat, plaer immediat...
o   Incertesa de futur
o   Manca de relacionar fets, conceptes, humanisme...
o   Addiccions
o   Acomodaticis, liquidesa, respecte-tolerància, tenen antenes...
o   Agressivitats
o   Problemes psicològics
o   Accidents...
o   El buit cultural i religiós

·         Fortaleses
o   Generació nascuda en democràcia
o   Saber estar en pluralitat
o   Obertura, transparència
o   Disponibilitats
o   Agilitat mental
o   Facilitat pels canvis
o   Facilitat per els noves tecnologies

·         Noves oportunitats
o   La recerca de la identitat
o   La comunicació
o   L’acció, el projecte
o   La recerca espiritual i religiosa
o   Recerca de nous tipus d’acció social


Quim Cervera. Sociòleg . 27 setembre 2018

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Benvinguda

L'aventura d'un començament